četrtek, 19. maj 2016

INOVATIVNA ŠOLA LUMIARInovativnost in usmerjenost v prihodnost


Lumiar je inovativna, v prihodnost usmerjena šola. V raziskavi, ki so jo skupaj izvedli UNESCO, Stanfordska univerza in Microsoft, so izbrali Lumiar za eno izmed 12 najbolj inovativnih šol na svetu (edino v Braziliji). Raziskava je ocenila stotine šol po svetu, da bi uvedla podporni program, v katerem bi take šole, ki uporabljajo sodobno tehnologijo in gledajo v prihodnost, lahko sodelovale kljub svojim raznolikim kulturam. Na seznamu 12 šol, ki sodelujejo v programu, se je Lumiar uvrstila na prvo mesto.

Delo z angleščino tlakuje pot za vstop šole Lumiar v vesolje inovacij izobraževanja za otroke. Učenje tujega jezika – angleščine je zanje izjemno pomembno, ker hočejo omogočiti svojim učencem deljenje izkušenj, učenja in projektov z otroki iz drugih držav in z inovativnimi šolami po vsem svetu s pomočjo Digitalnega mozaika. V skladu s tem izvajajo številne projekte, ki zagotavljajo otrokom poglobljene izkušnje v angleščini. 


Izsek iz spletne strani http://lumiar.org.br/?lang=en

 

 Ozadje 


Šola Lumiar, ki jo je ustanovil podjetnik Ricardo Semler, je nastala v São Paulu v Braziliji leta 2003. Po tej uspešni pobudi je leta 2009 v mestu Santo Antônio do Pinhal nastala šola Lumiar International. Danes obstajajo tri šole Lumiar, financira pa jih Fundacija Ralston-Semler. Že od samega začetka njihova izobraževalna ponudba temelji na standardnem brazilskem učnem načrtu. 

Ralston in Semler vodita veliko podjetje (in ustanavljata nova), kjer že več desetletij razvijata poseben način vodenja – (skoraj) brez pravil. Postopno sta uvajala vse več svobode in samoodločanja za njuno osebje, na primer: Če opraviš svojo prodajno normo pred koncem tedna, prosim vzemi si prosto in se vidimo v ponedeljek; v mestu imamo več pisarn – delajte kjer želite, pač kjer je bližje vašemu domu ali vaši stranki in ni nama treba poročati, kje ste; nočeva vedeti, kdaj pridete v službo in kdaj odidete – od vas 'kupujeva' pravzaprav samo vaše delo, ne vašega časa. Uvajala sta možnosti kot je 'dodatni prosti dan v tednu v zameno za deset odstotkov manjšo plačo'. Skratka, v ljudeh vidita najpomembnejši vir in hočeta za njih čim bolje poskrbeti.

Pri tem ju vodi filozofija, da nam je dano samo eno življenje in da še nihče ni na smrtni postelji obžaloval, da ni preživel več svojega časa v pisarni, pri delu.
 

Ko sta tako dajala svojim zaposlenim vse več svobodne izbire, sta opazila, da ju še vedno veliko sprašujejo, prosijo za navodila in vodstvo. Kako človek pride do modrosti, je bilo njuno naslednje vprašanje. Očitno je treba ljudem začeti pri tem pomagati bolj zgodaj – vrtec bo ravno pravi čas. In tako se je porodila zamisel za šolo Lumiar.
 

Ustanovila sta fundacijo, ki zadnjih dvanajst let podpira tri šole, na začetku pa ju je vodilo isto vprašanje: Kako preoblikuješ šolo za modrost? »Eno je reči - reciklirati moramo učitelje, ravnatelji morajo narediti več... V resnici pa je to, kar počnemo z izobraževanjem, popolnoma zastarelo. Učiteljeva vloga je povsem zastarela. Zelo trapasto je iti od pouka matematike k uri biologije in od tam k uri o Franciji v 14. stoletju,« pravi Semler. 

Kako pa naj bi bilo? Združila sta ljudi, ki imajo radi izobraževanje, in jih vprašala: »Če bi povsem na novo oblikovali šolo, kakšna bi bila?«


Sklep je bil:

-Vlogo učitelja bomo razdelili na dva dela, en del vloge bo mentorstvo. Pomen besede mentor v stari grščini je 'skrbeti za otroka'; mentor se bo torej ukvarjal z vsem, kar se dogaja v otrokovem življenju, a ne bo poučeval v ožjem smislu, kajti »ne zanima nas tisto malo, kar veš v primerjavi z Googlom«. Semler hoče s tem povedati, da je vloga učitelja – mentorja mnogo več kot podajanje podatkov.

-V šolo bomo pripeljali ljudi, ki imajo dve stvari: strast in izvedenstvo, in to je lahko njihov poklic ali pa ne; starejše državljane, ki predstavljajo petindvajset odstotkov prebivalstva z modrostjo, ki je nihče noče več. Rekli jim bomo: »Naučite te otroke česarkoli, v kar res verjamete.«Osebje


Učitelji v Lumiar International se delijo v dve skupini:

-Mentorji, ki zagotavljajo vodstvo in pomoč skupini učencev med njihovimi dejavnostmi ter imajo stike tako z njimi kot z njihovimi starši.

-Mojstri, ki so specializirani na številnih področjih znanja in so odgovorni za načrtovanje in koordinacijo učnih projektov ter za vrednotenje razvoja sposobnosti učencev, ki se jih udeležijo.
 

Mojstri in mentorji delajo kot tim ter uporabljajo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za bogatitev individualnega in skupinskega učenja.
 

Demokratično udeležbo, ki pomeni sodelovanje pri upravljanju vseh dejavnosti in situacij, udejanjajo s 'krogom', splošnim srečanjem, ki ga tedensko prireja skupnost, da bi na vseh ravneh uveljavila načela demokratičnega vodenja.

 


Prostori
 


Učenci, mentorji, mojstri in zaposleni si delijo veliko hišo v podeželski soseski Lageado v Santo Antôniu do Pinhal.
 

Notranjost je zasnovana za uporabo na veliko različnih načinov. Pomične stene omogočajo povečanje in zmanjšanje prostorov v skladu z načrtovanimi dejavnostmi. V interaktivni raziskovalni sobi imajo učenci dostop do knjig, digitalne table in sošolcev. Table so naslikane na stene, so prilagojene in umetniške; njihove teme so, na primer, morsko dno, živali na kmetiji in gozd.
 

Zunaj imajo učenci na voljo pokrite in odkrite površine. Table za slikanje in mize za umetniške dejavnosti so v notranjih prostorih. Zunaj učenci uživajo na igrišču in trati. Imajo tudi jezero, zaradi varnosti učencev povsem ograjeno, v katerem vsak dan pod nadzorom mentorjev hranijo ribe.

Čeprav vsi krožki uporabljajo vse površine, ima vsak svoj glavni učni prostor.


HranaPomemben del dejavnosti Lumiar International je nudenje uravnotežene in naravne prehrane, najmanj industrijsko predelane, kot je mogoče. Kuhinjsko osebje vodi strokovnjak za prehrano, ki tudi pomaga načrtovati jedilnike. Pripravljajo jutranjo in popoldansko malico ter kosilo.
 

Šola ima dejavno vlogo v izobraževanju o prehrani ter ponuja veliko različnih živil in uravnoteženih diet, s čimer uvaja prehrano kot eno od osi zdravstvenega varstva.


 

Metodologija


Od leta 2003 šola izgrajuje in oblikuje svojo prakso, da bi zgradila šolsko kulturo, v kateri so otroci in odrasli vključeni v avtonomno učenje in so mu predani. Pristojni strokovnjaki leto za letom izpopolnjujejo metodologijo šole, pri tem pa cenijo interese in udeležbo učencev.
 

Za Lumiar je izobraževanje nenehen proces človeškega razvoja, ki ne vključuje samo kognitivnih vidikov, temveč tudi čustvene in socialne prvine, ki se udejanjajo s številnimi interakcijami posameznikov z njihovim človeškim in naravnim okoljem, v šoli in zunaj nje.
 

Šola je privilegirano učno okolje, ustvarjeno za zagotavljanje bogatih, fleksibilnih in spodbudnih učnih priložnosti, ki naj gojijo svobodo za učenje.
 

Šola Lumiar spodbuja avtonomijo učencev, hkrati pa jih spodbuja k odgovornosti za svojo izbiro, svoje odločitve in dejanja. Pozorno preučuje razvoj individualnosti v javnih in skupinskih prostorih. Zagotavlja sodelovanje, enake pravice, strpnost ter spoštovanje do različnosti in do razlik.


 

Učni načrt
 


V stavbi imajo digitalni mozaik, sestavljen iz šeststo ploščic, ki predstavljajo brazilski učni načrt. Tem vsebinam izpostavijo otroke do njihovega sedemnajstega leta. Spremljajo jih in k vsaki vsebini otrok lahko pristopi takrat, ko ga zanima. Skupine so starostno mešane, zato lahko na primer šestletnik dela skupaj z enajstletnikom, in to odpravi problem tolp in podobne težave, ki jih imajo šole sicer.
 

Imajo ocenjevanje od nič do sto odstotkov; vsakih nekaj ur ga sami opravijo z aplikacijo, dokler ne dosežejo vsaj 37 odstotkov tega, kar pri tej temi šola želi od njih, da bi šli v svet z dovolj znanja o tem. To so na primer tečaji nogometa ali sestavljanja koles. Poskusite ga narediti, ne da bi vedeli, da je pi 3.1416. Ne morete.
 

Učni načrt šole Lumiar temelji na spretnostih, do področij znanja pa pristopa z učnimi moduli in delavnicami
Od vrtca do osnovnega izobraževanja je temelj ravnanja vseh mojstrov in mentorjev ideja, da je potrebno obravnavati učence kot dejavne udeležence v njihovem učnem procesu. Z mislijo na to razvijajo projekte, module in delavnice v skladu z zanimanji vsake skupine in posameznika.
 

Na koncu vsakega dvomesečnega obdobja tim skupaj z učenci izvede ocenjevanje vseh tem, ki zanimajo vsakogar, in na podlagi tega načrtujejo. Tako se veščin in vsebin lotevajo primerno različnim kontekstom. Čeprav učni načrt Lumiar za referenco uporablja standarde brazilskega učnega načrta, ga v resnici sestavljajo v sodelovanju s samimi učenci.
 

Prepričani so, da učni načrt vključuje vse šolske prvine, ki jih izkusijo učenci. Pristop do dejavnosti, učni prostori in socialne interakcije so bistveni vidiki vsakdanjega življenja v šoli. Zato učenje poleg udeležbe v projektih, modulih in delavnicah poteka tudi v odnosu z mentorjem, mojstrom, zaposlenimi in vsemi drugimi učenci, s svobodo in z avtonomijo, zagotovljenima vsaki v proces vpleteni osebi, in v vseh načrtovanih in nenačrtovanih pogovorih.
 

Razumejo, da mora biti učni načrt živ in se postopno razvijati, ko ga vsakdo gradi in izkuša, z načrtovanjem in s spreminjanjem dejanj v skladu s potrebami in z zahtevami posameznikov in skupin. Učni moduli
 

To so področja izobraževanja. Vsako vsebuje številne teme, ki zanimajo učence, mojstri in mentorji pa jih ocenjujejo kot smiselne in potrebne.
 

Ti moduli se lahko razvijejo v daljša obdobja učenja, interesna središča, raziskovanje, obiske ali druge tipe dejavnosti, ki lahko vodijo k veliki obogatitvi znanja.


Branje sveta (Reading the world)
 

Učni modul Branje sveta vključuje učence v vsakodnevni proces branja časopisov in s tem spodbuja razprave, oblikovanje in izmenjavo mnenj o aktualnih temah, ki vse obogatijo. Dodaten namen modula je razviti in izboljšati veščine pisanja in branja, še posebej v povezavi s področji zanimanja učencev.


 

Delavnice


Delavnice so dodatne dejavnosti, ki poskušajo zagotoviti učencem specifične vsebine, potrebne za razvoj projekta po njihovi izbiri, in jim omogočijo izpiliti veščine, potrebne za skupino. Delavnice gojijo razvoj specifičnih spretnosti in širijo kulturni repertoar skupin.


 

Krog


'Krog' je splošni sestanek šole Lumiar. Vsi učenci, mentorji in zaposleni se udeležujejo tedenskega sestanka, kjer razpravljajo o različnih situacijah, ki se zgodijo v šoli, dosegajo soglasje o optimalnih rešitvah, načenjajo refleksivne teme in skupaj odločajo o izzivih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.KrožkiV šoli Lumiar so otroci od vrtca do konca osnovne šole razdeljeni v krožke mešanih starosti.

Včasih se vse starostne skupine osnovnega izobraževanja udeležijo projekta (večstarostni projekti).
 

Odločitev šole Lumiar za metodo organiziranja po krožkih temelji na tem, da interakcije med različnimi starostmi bogatijo učne situacije in prinašajo horizontalno učenje, ki vključuje sodelovanje in partnerstvo.
 

Vsak krožek ima tutorja, ki vsak delovni dan ves čas vodi svojo skupino.
 

Krožek je sestavljen iz več starostnih skupin, učenci pa v vsakem krožku preživijo več kot eno leto, zato v tem obdobju opravljajo različne vloge: od novinca do izkušenega člana, od najmlajšega do najstarejšega, od pomočnika do tistega, ki potrebuje pomoč, od enakega vsem do drugačnega od vseh.
 

Med projekti, delavnicami in učnimi moduli vsakdo razkrije svojo individualnost v skupinskem okolju. Kaj je projekt

 


Projekt je delovna pot, ki zahteva udeležbo vsakega člana skupine v skladu z njegovimi sposobnostmi, da bi skupaj naredili izdelek, o katerem se vsestransko sporazumejo, ga načrtujejo in organizirajo.
 

K reševanju problemov usmerjene dejavnosti imajo naslednje značilnosti:
 

- vsakemu udeležencu se morajo zdeti smiselne in realistične;

- za vse udeležence morajo biti relevantne in/ali jim omogočati nova spoznanja;

- dejavnosti morajo biti smiselne glede na okoliščine učencev
.
 

Projekt kot celota mora predstavljati izziv, biti privlačen, v čim večji meri spodbujati ustvarjalnost učencev ter sprožati kompleksne in smiselne umske procese.
 

V različnih kontekstih mora ponujati pogoje, v katerih lahko učenci ustrezno odločajo, imajo možnost sodelovanja in dela v skupinah ter jih predvsem spodbujati k ustvarjanju nečesa novega, vedno na etičen načinZakaj delati s projekti?


Ker je to pot izobraževanja, ki spravi v prakso socialne veščine, kot so komunikacija, skupinsko delo, reševanje sporov, odločanje in vrednotenje procesa.
 

Projekt je namerna dejavnost z jasnim namenom, ki ob interakciji med učitelji in učenci udejanja enotnost.
 

V šoli Lumiar mojstri in učenci načnejo probleme in/ali teme, nato pa jih s skupnim procesom razprave in preučevanja spremenijo v projekte. Zato zelo cenijo vse predloge, ki vključujejo učence in jih spodbujajo k odgovornosti za svoje učenje in razvoj. 
 


Ocenjevanje


V šoli Lumiar imajo ocenjevanja konstruktivno naravo, katere namen je spodbuditi učenčev razvoj. Mentorji in mojstri ves čas pomagajo učencem ozavestiti, kaj se učijo, ali opaziti, kje so njihove težave.
 

Da bi ocenjevanje sprejeli in doživeli kot tako, si zelo prizadevajo pomagati učencem razumeti njihov učni proces in potrebo zavzeti stališče predanosti znanju.
 

Proces omogočata samo delo učencev ter ocenjevanje mentorjev in mojstrov; s tem je mogoče pripraviti vsevključujočo oceno na dosleden in globalen način kot sredstvo osvetljevanja učnega procesa. Kaj trenutno počne Ricardo Semler?»Prizadevam si spraviti ta brezplačni šolski sistem v svet in ugotovljam, da ga - kako zanimivo - nihče noče zastonj. In tako sem deset let prepričeval javni šolski sistem, naj prevzame šolsko miselnost naših šol, ki so ocenjene s povprečno oceno 91 od 100. Ampak nihče tega noče zastonj. Mogoče bomo morali začeti zaračunavati, da bo potem napredovalo. Širitev tega sistema je ena od stvari, ki jih hočemo narediti,« je povedal na dogodku TED februarja 2015.
 

Je človek, ki si vse življenje postavlja nenavadna vprašanja. Pravi, da je eno najpomembnejših vprašanj Zakaj? Zakaj počnem, kar počnem? To vprašanje bi si moral vsak človek redno zastavljati, in na podlagi najdenega odgovora včasih tudi opustiti vse ter začeti nekaj povsem na novo - v kontekstu zavedanja, kako dragocena enkratna priložnost je življenje, in da je nadvse pomembno, kako ga preživimo.Viri:

http://lumiar.org.br/?lang=en

https://www.ted.com/talks2 komentarja:

  1. Semler me je navdušil že s svojo knjigo The seven day weekend, kjer opisuje načela vodenja v svojme podjetju. Nekaj ideja te šole pa me tudi navdušuj: delo na projektih in učenje preko tega, mojstri in mentorji,..

    OdgovoriIzbriši
    Odgovori
    1. Več nas je, ki smo navdušeni. Mogoče pa bomo kmalu imeli eno takšno šolo tudi pri nas.

      Izbriši