nedelja, 29. oktober 2017

FOTOBRANJE, CELOUMSKI SISTEM BRANJA IN UČENJA


  
»Ne verjamem, da sem jaz tisti, ki ljudi učim, pač pa so oni tisti, ki se učijo. Ljudje imamo veliko zmožnost učenja, usvajanja znanja in tehnik. Nečesa se bomo naučili oziroma to usvojili, če vidimo to znanje kot pomembno za nas in skladno z našimi najglobljimi željami in hrepenenji. Naloga učitelja je, da prepozna te želje in hrepenenja ter učenca vodi do znanja.« -Matej Sedmak, inštruktor FotoBranjaFotoBranje, celoumski sistem branja in učenja
Inštruktor z najmlajšo udeleženko seminarja, Hano

V današnjem svetu, polnem informacij in znanj, nimamo dovolj časa, da bi se naučili in prebrali vse, kar nas zanima. Ena od možnih rešitev iz te zagate je FotoBranje, sistem branja in učenja, ki nam ponuja učinkovitejše in osredotočeno predelovanje informacij v krajšem času. Utemeljil jo je Paul R. Scheele, po svetu pa jo razširjajo licencirani inštruktorji. Tudi v Sloveniji smo imeli enega, vendar se je pred štirimi leti preselil na Japonsko. Konec septembra je priletel v Slovenijo z namenom, da po večletnem premoru znova izvede vikend seminar FotoBranja


Na dogodek me je povabila inštruktorjeva sestra Nika, s katero se poznava preko skupnega interesa – izboljšanje šolskega sistema. Nika je skupaj s kolegico Marušo letos uspešno zagovarjala diplomsko delo z naslovom DOBRE PRAKSE UVAJANJA SPREMEMB IN PROFESIONALNI RAZVOJ PEDAGOŠKIH DELAVCEV.


FotoBranje na kratko

Metoda FotoBranja je celoumski sistem, ki omogoča veliko boljši izkoristek možganskih zmogljivosti v primerjavi z elementarnim branjem. Pri slednjem nas večina bere brez jasno izraženega namena in zato dokaj pasivno, zapomnimo pa si malo; brez omejitve časa, od začetka proti koncu – od delov k celoti; zanašamo se na zavestno procesiranje informacij, zato se večkrat vračamo nazaj k že prebranim delom teksta, ker jih nismo v celoti dojeli.

Pri FotoBranju si zastavimo jasen namen in cilj branja, s čimer usmerimo naš um; s pomočjo sproščanja dosežemo idealno stanje uma; z uporabo afirmacij si pomagamo do pozitivno naravnanega notranjega dialoga. Z uporabo bralnih tehnik povečamo hitrost branja. Z osrednjim korakom fotobranja vključimo naravno zmožnost našega uma, da informacije obdela nezavedno.

Zaporedje korakov celotnega procesa omogoča, da vsako čtivo spoznavamo na način ’od celote k delom’ in sicer do takšne globine, kot je za naš namen potrebno. Vse skupaj omogoči veliko boljši izkoristek časa in naše umske zmogljivosti.

Metoda FotoBranja je primerna za vse vrste vsebin in gradiv, a lažje jo je uporabljati, če so besedila dobro strukturirana.


Kaj lahko pričakujemo od tečaja FotoBranja:

Večina ljudi bo najverjetneje razpolovila svoj sedanji čas branja ali mogoče porabila eno tretjino časa kot običajno za isti rezultat kot pred tečajem.

Če si prej porabil deset ur, da prebereš dobro knjigo, da si jo dobro zapomniš in ob njej uživaš, boš zelo verjetno še vedno porabil približno tri do pet ur za podobno ali večjo kvaliteto. S prakticiranjem metode postajamo vse bolj učinkoviti. Količina porabljenega časa je odvisna tudi od stopnje, do katere želimo gradivo obvladati.


Česa od tečaja FotoBranja ne moremo pričakovati:

Čudežev. Fotografskega spomina. Hitrih rešitev za vse učne težave. Da bomo lahko v petih minutah prebrali knjigo in si vse zapomnili.


Da bi nam metoda FotoBranja res služila, je pomembno:

-Vsakič dobro definirati naš namen in cilj branja.

-Že pred in med tečajem čim bolj konkretizirati cilje, za katere bomo uporabili veščino FotoBranja.

-Se naučiti dosegati stanje sproščene budnosti.

-Opraviti z dvomi in nezaupanjem vase in v metodo.

-Da smo lahko radovedni in igrivi.

-Upoštevati zaporedje petih korakov FotoBranja, ki se jih naučimo na tečaju.

-Biti pripravljeni odložiti gradivo, ki nam po prvem hitrem pregledu ne obeta tistega, kar potrebujemo za svoj namen. Potrebno se je zavedati, da tudi s sistemom FotoBranja nimamo dovolj časa, da bi prebrali vse, kar je na voljo.

-Za vse našteto je potrebna vaja! Tečaj ni nekakšen iniciacijski obred, ki bi nas za vedno opremil s čudežno sposobnostjo. Kot za vsako novo spretnost je tudi tu potrebno vaditi, da tehnike in postopke osvojimo in utrdimo. Vikend seminar FotoBranja
Sproščanje z namenom doseči idealno stanje umaVikend seminar FotoBranja - moja izkušnja:
 

Kljub temu, da na tečaju nismo prejeli čudežne sposobnosti, ki bi nam omogočila brez truda vsrkati vse znanje sveta, je bil izredno močna izkušnja. Če naštejem le nekaj glavnih razlogov za to:

-Udeleženci: Na takšen tečaj pridejo ljudje, ki imajo izredno željo po znanju in visoke cilje. Imajo že veliko znanja in modrosti, želijo pa si ju še več. Dva dneva in pol v takšni sredini, ko se učiš vsak trenutek in od vseh, sta me navdala s čudenjem in hvaležnostjo. V zaključnem delu se je pokazalo, da podobno čutimo vsi. Ko so bile diplome podeljene in dogodek uradno zaključen, je prostor še kako uro vrvel od živahnih pogovorov. Nikamor se nam ni mudilo.

-Način dela: Ta je bil zelo razgiban. Učili smo se s sodelovanjem v parih in skupinah, preko igre in s pomočjo izobraževalne kineziologije – posebnih vaj, ki spodbujajo delovanje možganov.

-Inštruktor Matej in njegovi asistenti: nadvse predano so skrbeli za to, da bo ta vikend za vsakogar od nas res nepozabna izkušnja. Na tem tečaju je poseben poudarek na medsebojnem povezovanju, medsebojni podpori, igrivosti, vključenosti, iskanju potencialov, formiranju ciljev.
 

-Splošen vtis po seminarju je bil, da smo spoznali, doživeli in se naučili mnogo več kot samo tehnike učinkovitega branja


FotoBranje, celoumski sistem
Skupinsko delo na prostem


Matej Sedmak, inštruktor FotoBranja
 

Dvajsetletni študent FDV se je odpravil z nahrbtnikom, s kitaro in nekaj sto dolarji v žepu na pot okrog sveta, iskat resnico o sebi in svetu. Svojo leto in pol trajajočo pustolovščino je opisal v knjigi Peacehiker: Okoli Zemlje brez denarja. V njem je zorela želja, da bi še drugim ljudem pomagal uresničiti njihove sanje, tako kot je uresničil svoje – potovati in spoznavati ljudi, dežele, jezike. 

Zavedel se je, da so mu do vseh teh doživetij pomagala predvsem njegova spoznanja na področju učenja: v razmeroma kratkem času se je uspel naučiti jezika – danes jih tekoče govori pet - da se je lahko sporazumeval z ljudmi. Na poti okrog sveta se je naučil tudi FotoBranja in od takrat naprej prebral veliko več kot prej. FotoBranje in hitro učenje jezikov mu je omogočilo povsem novo kvaliteto življenja. Po vrnitvi v Slovenijo se je tako odločil, da bo to začetek njegove poslovne poti: postal bo inštruktor FotoBranja.

Kot doslej edini licencirani inštruktor FotoBranja v Sloveniji je uporabe te metode naučil okrog 2000 ljudi. Dve leti je živel tudi v Londonu, kjer se je učil komunikacije in voditeljstva. Ukvarjal se je še z nekaj drugimi projekti, na primer Podari objem in Design your Life. Kandidiral je za predsednika Slovenije.

Leta 2013 je potoval na Japonsko, da bi se naučil izpopolnjene metode FotoBranja. Splet dogodkov se je nato odvil tako, da trenutno že štiri leta živi na Japonskem, kjer namerava tudi ostati, in je poročen z Japonko, s katero imata dveletno hčerkico. Razvil je trimesečni program učenja angleščine za Japonce, kar je na področju lingvistike eden trših orehov. Za Japonce na splošno je namreč preklop na angleški jezik izredno težaven. Matej vidi te ljudi kot izjemno inteligentne, a ko se morajo sporazumevati v angleščini, se njihov potencial skrči na majhen delček prvotnega.


Njegov cilj je razviti vrhunski program, ki jim bo olajšal težavni preboj, zato svoj model ves čas izpopolnjuje, čeprav so njegovi tečajniki že zdaj zelo zadovoljni. Po treh mesecih, ko so začeli z nič ali zelo malo znanja, so zmožni  govoriti v angleščini več kot 30 minut skupaj. 


Vikend seminar FotoBranja
Matej Sedmak

Matej kot oseba je prav tako inspirativen kot njegova življenjska zgodba – jasno, saj je njen avtor. Izžareva posebno energijo, ki na vse okrog njega vpliva blagodejno. Zdi se, da je sposoben na vse in vsakogar gledati brez sodb. Ob njem se vsakdo počuti sprejet in vreden. Ljudi spodbuja in povezuje. Kot učitelj je izredno predan in odgovoren. (»Ali imaš tremo, ko predavaš?« »Ja, imam. Še posebej, če vidim, da česa ne razumete.«) Sicer vzbuja videz popolne lahkotnosti, a če ne drugače, se po laseh in obleki, ki so na koncu v povsem drugem stanju kot na začetku, vendarle vidi, da daje vse od sebe. 😊

O tem, kako svojo vlogo učitelja - trenerja vidi sam, je povedal: »Ne verjamem, da sem jaz tisti, ki ljudi učim, pač pa so oni tisti, ki se učijo. Ljudje imamo veliko zmožnost učenja, usvajanja različnih znanj in tehnik. Nečesa se bomo naučili oziroma to usvojili, če vidimo to znanje kot pomembno za nas in skladno z našimi najglobljimi željami in hrepenenji. Naloga učitelja je, da prepozna te želje in hrepenenja ter učenca vodi do znanja.«

Ob vsem, kar vem o njem - koliko je pri svoji starosti 33 let že doživel in ustvaril, ter da se giba med najuglednejšimi člani japonske družbe kot zaželjen partner v projektih in inovacijah, je bilo nekako nenavadno spoznavati zelo prijaznega fanta s postojnskim naglasom in otroškim nasmehom. Kar samo se mi zastavlja vprašanje – kaj vse je še mogoče?


Vikend seminar FotoBranja
Matej v akciji


Zaključek

Pri FotoBranju ima ključno vlogo naš nezavedni um. Na seminarju smo precej učenja in vaj posvetili temu, kako vključiti in izkoristiti njegove ogromne kapacitete; kako utišati zavestne misli in dovoliti, da nezavedni del opravi svoje delo. Ta del uporabe metode se meni osebno zdi najtežji. Menim, da mi bo z vajo šlo vse bolje in bolje; medtem, ko je Matej nekje omenil, da trening niti ni najbolj ključen, pač pa namen: na začetku vsakega branja ali učenja (tako kot pri vseh ciljih in nalogah v življenju) je nujno imeti jasen namen. Brez tega ne bo rezultatov.

Slovenska organizacijska ekipa vikend seminarjev FotoBranja načrtuje, da bi dogodek ponovno pripravljali redno, vsaj trikrat na leto. Zelo so zagnani in s časom se bo verjetno še kdo od njih podal v zahteven proces pridobivanja inštruktorske licence pri Learning Strategies Corporation v Ameriki. Naslednji vikend seminar je okvirno načrtovan v februarju 2018.


Fotobranje je lahko vaša vstopna točka v novo kakovost življenja. -Paul R. Scheele, utemeljitelj fotobranja.


 

Ni komentarjev:

Objavite komentar